Nasza innowacyjność i chęć poznawania nowych technologii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i tradycyjnych urządzeń grzewczych pozwala Nam łączyć oba te systemy i indywidualnie je dobrać do potrzeb Naszych klientów. Połączenie w/w technologii pozwoli Państwu na wprowadzenie do swojego życia oszczędności czasu na obsługę odrębnych systemów grzewczych i oszczędności wynikających ze zużycia energii konwencjonalnej.

rozwiązania systemowe dla domu

We wszystkich Naszych projektach instalacji grzewczych staramy się zastosować zbiornik buforowy jako magazyn energii w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii.